Schokkende gebeurtenissen

In de loop der jaren hebben wij aparte expertise ontwikkeld op het gebied van het begeleiden van mensen die schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt.

Bedrijfsopvang.
Hoe vang je iemand op die iets heel schokkends heeft meegemaakt ?

Bejegening van Slachtoffers en Nabestaanden:
Trainingen voor het OM, Politie en Slachtofferhulp.

Het voeren van gesprekken met slachtoffers en nabestaanden door Officieren van Justitie. Het begeleiden van slachtoffers en nabestaanden door Familie-Rechercheurs

Trainingen Opvang na Rampen en Groepsopvang.
Trainingen voor mensen die binnen een bestaande structuur (GHOR) of minder ingekaderd (Slachtofferhulp) mensen opvangen die slachtoffer zijn geworden van een ramp of een ernstig incident.

Wij verzorgen zowel trainingen voor groepen als begeleidingstrajecten voor individuën..